Představení Projektu Rekonstrukce Synagogy

Během komponovaného večera se seznámíte s historií synagogy, představení plánu
rekonstrukce a budoucnosti kulturního centra.
Vystoupí zakladatelka neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú.
MUDr. Karolína Hoňková Radilová,MBA
Ing. arch. Max Hoffmeister a Ing. arch. Zdeňka Steinerová.
V hudebním programu uslyšíte žáky ZUŠ Volyně.

Akce se bude konat 29.2. 2024 od 17 hodin v sále Synagogy (Žižkova 250).

Za realizační tým Vás srdečně zve a za podporu Vám děkuje,
ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú.
MUDr. Karolína Hoňková Radilová, MBA

www.synagogavolyne.cz

č. účtu: 123-7002580207/0100