Ceník

  1. Roční poplatky spojené s náklady na registraci uživatele                                 
Dospělí 100,- Kč
Studující, důchodci, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnaní60,- Kč
Děti v dětském oddělení 40,- Kč
Právnické osoby (s výjimkou školských zařízení)100,- Kč
  1. Ceny za speciální služby
Meziknihovní výpůjční služba40,- Kč
Jednorázová výpůjčka10,- Kč
Přístup na internet1 hod. zdarma
  1. Reprografické služby
A4 jednostranně 2,- Kč
A4 oboustranně 3,- Kč
A3 jednostranně 4,- Kč
A3 oboustranně 6,- Kč
Barevný papír+1,- Kč/1 ks
Čtvrtka+1,- Kč/1 ks
Černobílý tisk z PC jednostranně4,- Kč
Černobílý tisk z PC oboustranně6,- Kč
Barevný tisk z PC (obrázky)15,- Kč
  1. Sankce
překročení výpůjční lhůty (bez písemného upozornění)10,- Kč
1. písemná nebo mailovaná upomínka25,- Kč
2. písemná upomínka60,- Kč
Upomínací dopis (doporučeně)80,- Kč
  1. Úkony spojené se ztrátou nebo poškozením dokumentu
Ztráta nebo poškození knihyCena knihy (nejméně však 100,-) + 35,- Kč
Ztráta nebo poškození časopisuDvojnásobek ceny
Ztráta čtenářského průkazu5,- Kč
Poškození čárového kódu5,- Kč

Zodpovídá: Bc. Lenka Dušková