Na letošním masopustu proběhla sbírka na pomoc Ukrajině

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na letošním masopustu zapojili do sbírky na pomoc Ukrajině. Podařilo se vybrat 10 107,- Kč. Celá hotovost byla vložena na účet veřejné finanční sbírky Českého červeného kříže. Děkujeme!

 

Kultura Volyně se zapojila do iniciativ Kultura pro Ukrajinu a Stojíme za Ukrajinou.