VELIKONOČNÍ TRHY

Tradiční trhy s velikonoční tematikou.

Od 15:00 hod. Divadlo Minor: Mami, už tam budem? (Vstupné 140,-)

Výtvarná dílna pro děti. Občerstvení zajištěno.
Zájemci o prodej svých výrobků se mohou hlásit na tel. 725 540 260 nebo na email