14.12. 2023
09:00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jeho základním posláním je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a zprostředkování mezigeneračního učení.