08.12. 2022
09:00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku.