20.06. 2023
11:00

TANEC PRAHA VE VOLYNI – Yana Reutova (UA/CZ): Na cestě

Cestování je fantastický způsob poznávání světa kolem nás. Od pradávna lidé cestovali z touhy po poznání a objevování. Naučili jsme se rozpoznat cestu podle hvězd, dechu větru, postavili jsme lodě, letadla a vesmírné rakety. Naše představení vás vtáhne do zábavného světa cestování, prostřednictvím hry společně překonáme všechny překážky a všichni nakonec učiníme svůj malý objev.

Čtyři studentky tance (14 – 21 let) se ocitly na jaře 2022 v Čechách stejně jako tisíce dětí uprchlíků z napadených území Ukrajiny. Pustily se do práce s choreografkou Yanou Reutovou, aby přinášely do ubytoven a komunitních center radost z pohybu a imaginace, jak ji popisuje jedna z návštěvnic:

Jako dospělí nejspíš nebudete nedočkavě zvedat ruku, aby si vás jedna z ladně se pohybujících mladých dívek vybrala a provedla po laně nad propastí, kde možná číhají krokodýlové, nebo vás s ostatními vyzvala ke hře na “tleskanou”. Ale um, dovednost, vřelost a hravost Yany a jejích tanečnic, vás okouzlí, a nakonec si budete jistě alespoň podupávat do rytmu…“.

Dílo je určeno nejen dětem a jejich rodinám z Ukrajiny, ale všem. Je jazykově bezbariérové.

Divák na představení zažije radost z rytmu a pohybu, živou hudbu na africké bubny a mladé tanečnice, které zvou děti k zapojení se… Yana uvádí představení kratičkým workshopem/pohybovou hrou s dětmi, aby se pak nebály zapojit.

Yana Reutova

Pro děti z regionu Oděsa vytvořila řadu krátkých choreografií, která získala četná ocenění. Za svou první práci se staršími studentkami-uprchlicemi z Ukrajiny – Together Alone Part I získala podporu platformy Aerowaves (byla součástí užšího výběru cca 35 děl, která zhlédli všichni partneři z EU), nově získala podporu EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) na dokončení stejnojmenného triptychu i s dalšími umělci z ČR, a byla vybrána do hlavního programu České taneční platformy 2023.

Koncept, choreografie: Yana Reutova

Performeři: Diana Khrushch, Olena Korotkova, Anastasiia Pavlovska, Valeriia Tsvirkunova

Hudba: Monika Rebcová a Issa Sadio Diatta/Tomáš Kerle

Scénografie: Stasia Kubrak

Produkce: Tanec Praha z.ú. / Inga Zotova-Mikshina

Pro diváky primárně 5-13 let.

Délka představení 40-50 min.

Poděkování: Tanec Praha, MHMP, Krenovka*, IDU/Create to Connect, Be SpectACTive, Kreativní Evropa, Nadace člověk člověku

Traveling is a fantastic way to explore the world around us. Since ancient times, people have traveled for knowledge and discovery. We learned to recognize the way by the stars, the breath of the wind, we built ships, planes and space rockets. Our show will draw you into the fun world of traveling, while playing games we will overcome all obstacles together and we will all make our little discovery in the end.

Four female dance students (14 – 21 years old) found themselves in the Czech Republic in spring of 2022, just like thousands of refugee children from the invaded territories of Ukraine. They started working with choreographer Yana Reutova to bring the joy of movement and imagination to hostels and community centers, as described by one of the visitors:

„As an adult, you probably won’t eagerly raise your hand for one of the gracefully moving young girls to pick you up and lead you along the rope over an abyss where crocodiles might be lurking, or to challenge you to a game of ‚clap‘ with the others.“ But the art, skill, warmth and playfulness of Yana and her dancers will enchant you, and in the end you will certainly at least be stomping to the rhythm…„.

The performance is intended not only for children and their families from Ukraine, but for everyone. It is language barrier-free.