POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – TMAVÉ VÁNOCE, SVĚTLÉ STODOLY

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Dřívější vánoční časy v našem regionu.