25.01. 2022
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – STÁVKA KOŽEDĚLNÍKŮ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Příběhy a příhody z města Volyně i širšího okolí, událé přesně před sto lety v průběhu roku 1922.