12.10. 2022
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – SINGER A MLÁDENEC ŠKOLNÍ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňská farní škola v 2. polovině 18. a průběhu 19. století.