POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – SILNÝ KRAJINSKÝ HLAS

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Šumavské proudy, list hájící zájmy českého lidu na Prachaticku, Vimpersku, Volyňsku, Vodňansku a Netolicku, vycházející v letech 1904 až 1914, a osobnosti s nimi spojené.