POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – SEDMERO UČITELŮ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Sedm důležitých volyňských učitelů, kteří se podíleli na někdejším kulturním a společenském životě města. Jarolím, Fiala, Hlaváček, Vávrů, Hůlka, Kretší a Průša.