25.11. 2022
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – RUCE ČTYŘ OBĚTAVÝCH HORLIVCŮ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Výstava zanedbávaných odvětví hospodářských živností na Pošumaví ve Volyni v roce 1910, její realizace a zákulisí.