POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PRAHORNINA A ZÁUŠNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Zastavení nad dochovanou korespondencí geologa, paleontologa a archeologa Jana Vratislava Želízka (1874–1938).