31.01. 2023
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – POŽITKÁŘI, TLUČHUBOVÉ A ROZVRATNÍCI

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňské události a příběhy roku 1923.