17.05. 2022
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PODEŠVICE KARLA KROFA

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Společenstvo živností kožních ve Volyni a jeho členové z řad místních obuvníků, koželuhů a sedlářů.