POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – NEVOLE ŽLEBŮ A STUDNA

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Nitky příběhů volyňských renesančních časů v jemné materiálové konfrontaci s nedávnými archeologickými výzkumy.