19.07. 2022
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – KNIHA MASOKRÁMSKÁ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňské masné krámy a jejich držitelé.