14.06. 2023
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – JABLEČNÍK A PAPRSNÍK

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Zevrubná procházka po domech, rodinách a řemeslech ve městě Volyni v roce 1861.