30.09. 2021
17:00

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – DOKONALE DBALÝ ÚSTAV

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Spořitelna města Volyně a lidé s ní spojení.