NADAČNÍ KONCERT ZUŠ

Dechové trio Auric zaměřující se především na interpretaci francouzské hudby 1. pol. 20. stol.