22.05. 2022
08:00

MÍSTA V KRAJI – ZÁLESÍ

Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným pěším výletem. Cestou komentáře historické i jiné.

Pěší trasa dlouhá cca 17 km. Sraz na nádvoří tvrze v hodin. Návrat zpět autobusem z Vacova.