KURZ ALFA

Neformální setkávání nad otázkami víry, života a vztahů.

Přednášky budou vždy ve čtvrtek od 19 hod. v Pošumavské tržnici.

Kde se Alfa vzala?

Kurzy Alfa vznikly původně na konci sedmdesátých let dvacátého století ve sboru anglikánské církve Holy Trinity Brompton (Nejsvětější Trojice) v Londýně jako vzdělávací kurz pro nové obrácené křesťany.

Není to nudné?

O Alfu je velký zájem. Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří Alfu absolvovali v restauracích, církvích, obývácích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojili.

Komu je Alfa určena?

Alfa je určena především lidem, kteří se nepovažují za věřící, ale nejen jim. Účastní se jich lidé nejrůznějšího věku, profesního zaměření a životní orientace.

Musím být křesťanem, abych se mohl kurzu zúčastnit?

Nemusíte. Alfa je navržena tak, aby byla zajímavá pro každého, kdo se rád zapojí do diskuse nebo i jen naslouchá diskusi ostatních, a chce se dozvědět více o křesťanském pojetí smyslu života.

 

Pořádá Římskokatolická farnost Volyně.