13.05. 2024
19:00

Démoni a andělé v nás a kolem nás

Démoni a andělé v nás a kolem nás

Pořad pro všechny, kteří hledají cestu, jistoty a zázraky v životě. Pro všechny, kteří se potýkají se strachem, bolestí i radostí. Pro ty, co hledají, jak porozumět světu, lidem, koloběhu života, kteří prošli nějakou zkušeností. Pro ty, co se snaží zvládnout své démony a najít anděly.

Účinkují:

Moderátor:

Zbyněk Konvička – novinář, glosátor, sociální pracovník, hledač směrů, nadějí, zvládnutí života

Vystupují:

Romana Stříbrná, Tomáš Vavřina – sociální terapeuti, hledači zázraků všedního dne, facilitátoři svépomocných skupin, pracovníci v pomáhajících profesích, hledající jiný způsob odpovědí než je tradiční cesta, se zkušeností zvládání temných nocí duše

Petr Déma Škabrada – zpěvák kapel Znouzectnost a Démophobia, pábitel, snílek

Vstupné 150 Kč.