21.12. 2023
17:00
Tradiční setkání u vánočního stromu s doprovodným programem. Těšit se můžete na živý betlém od ZŠ Volyňka, koledy v podání učitelů ZŠ Volyně nebo si můžete od našich skautů odnést Betlémské světlo. Na závěr zahrají Práchenští trubači.